Privacy verklaring Teamstar (Hogeschool Midden-Nederland B.V.)

Inleiding

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Teamstar en Hogeschool Midden-Nederland B.V. te Breda. Hierin lees je conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Deze Privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Teamstar en Hogeschool Midden-Nederland zijn verbonden.

Over Teamstar
Teamstar is een trainings-, coachings- en adviesorganisatie voor organisaties en professionals. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Teamstar verzameld en verwerkt worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Teamstar, neem dan gerust contact op via mail@maykesmit.nl | 06-53208769.

Met welk doel worden je gegevens bewaard?
Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Teamstar. In het algemeen verwerkt Teamstar persoonlijke gegevens om zijn diensten te kunnen leveren. Het is dan zijn gerechtvaardigde belang om jouw persoonsgegevens daartoe te verwerken. Doelen zijn bijvoorbeeld het doen van de Teamstar scan, het maken van afspraken en het onderhouden van de relatie; het maken van offertes en overeenkomsten van opdracht; het verzorgen van opleidingen of trainingen; het maken van facturen; het bijhouden van het verloop van een trainings- coachings- of adviestraject; product- en dienstontwikkeling en het versturen van nieuwsbrieven.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers. De gegevens die jij aanlevert, zijn de benodigde gegevens voor het aanbieden en leveren van de diensten of producten van Teamstar.
Jouw gegevens zullen niet worden verwerkt of doorgegeven aan derden anders dan de hierna genoemde ontvangers voor de daar benoemde doelen of met jouw medeweten en toestemming. Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Welke gegevens worden verwerkt?

Rechtstreeks van jou ontvangen
Teamstar verwerkt de persoonsgegevens die we van jou of jouw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een Teamstar scan, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als je op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: jouw naam, adres en overige contactgegevens en overige informatie die je aan ons verstrekt; ordernummers en betaalgegevens – ten behoeve van de facturering; door jou zelf aangeleverde documenten als reflectieverslagen, huiswerkopdrachten, feedback, evaluaties, CV’s, sollicitatiebrieven, assessments met daarin soms een foto van betrokkene(n) – alleen voor intern gebruik tenzij anders besproken met betrokkene(n).

Automatisch verzameld, cookies
Bij het bezoeken van onze website wordt je gevraagd of je cookies wilt accepteren. Zonder jouw toestemming worden er geen cookies geplaatst en worden er geen persoonsgegevens door ons verzameld. Wanneer je akkoord geeft, registreren wij gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten, zoals het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. De cookies die hiervoor worden gebruikt bestaan uit een standaard internettechnologie die geen personen identificeren, maar slechts computers herkennen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie toelichting over cookies.

Ontvangers
Beheerders
De gegevens die Teamstar ontvangt en verwerkt worden beheerd door: OneDrive van Microsoft, WordPress en 2Peak. Met deze beheerders gelden afspraken over onder meer zorgvuldig beheer en geheimhouding.

Derden Andere derden die gegevens kunnen ontvangen die Teamstar ontvangt en verwerkt, zijn:

De bank – vanwege de verwerking van betalingen.

Opdrachtgevers – als je in dienst bent van een organisatie die het coach- of trainingstraject voor jou betaalt, zullen je naam, functie, korte omschrijving van de training of coaching en de data waarop je die hebt gehad in de offerte, overeenkomst en factuur worden gedeeld met degenen binnen de organisatie die die documenten administratief afhandelen. Andere gegevens of informatie worden alleen gedeeld met jouw medeweten of toestemming, zoals in de overeenkomst/offerte is afgesproken.

Samenwerkingspartners – indien Teamstar voor een opdracht samenwerkt met een andere trainer/coach of organisatie zal de daartoe benodigde informatie worden uitgewisseld.

MapsTell – via deze verwerker worden de Personal Maps (kaart en routebeschrijving) van gedragsvoorkeursstijlen van betrokkenen met voorafgaand gegeven toestemming van betrokkenen verwerkt.

Relevante potentiële relaties en/of opdrachtnemers – indien dat het geval is, worden je gegevens (zoals naam, functie en contactgegevens) alleen op jouw verzoek of met jouw toestemming aan potentiële relaties en/of opdrachtnemers doorgegeven; dat heeft dan verband met je vraag, bijvoorbeeld voor het uitbreiden van je netwerk in het kader van een loopbaanvraag.

Bewaartermijnen – Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Teamstar maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
In verband met de door de belastingdienst gestelde bewaartermijn van zeven jaar, bewaart Teamstar de administratie (oa facturen) voor die periode.

Verslagen van het verloop van (begeleidings)trajecten worden bewaard voor een termijn van vijf jaar na afloop van het einde van het laatste gesprek of sessie. Dit voor het geval de opdrachtgever of
coachee na een periode weer terugkomt met een nieuwe of vervolgvraag, zodat kan worden teruggevonden wat er eerder al is besproken en behandeld.

Voor nieuwsbrieven geldt een onbepaalde tijd; mocht je geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kun je dat aangeven door te klikken op de link in de laatst ontvangen nieuwsbrief.

Beveiliging
Teamstar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mail@maykesmit.nl.

Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Teamstar vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Teamstar. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Teamstar.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Teamstar vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens, met uitzondering van de gegevens die Teamstar nodig heeft voor de belastingadministratie of om aan andere wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Teamstar niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Versiebeheer De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 20 november 2019.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met mail@maykesmit.nl of j.vzwieten@dutchm.nl